Bộ sưu tập sơn thường cài giá

 Bộ sưu tập Bí mật của các vì sao  Bộ sưu tập Bí mật của các vì sao
 Bộ sưu tập Cocktail 2020 - Hè Say  Bộ sưu tập Cocktail 2020 - Hè Say
 Bộ sưu tập Giáng Sinh 2019 - Mùa Lấp Lánh  Bộ sưu tập Giáng Sinh 2019 - Mùa Lấp Lánh
 Bộ sưu tập Neon 2019  Bộ sưu tập Neon 2019
 Bộ Sưu Tập Thu Đông 2019 - Vui Sống Xanh  Bộ Sưu Tập Thu Đông 2019 - Vui Sống Xanh
 Bộ sưu tập Valentine 2020 - Tình Ngọt  Bộ sưu tập Valentine 2020 - Tình Ngọt