Chăm sóc móng Morgan Taylor

 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015
 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010
 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019
 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016
 Nước pha sơn - 51020 Nước pha sơn - 51020
 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335 Sơn màu - A Kiss From Marilyn - 3110335
 Sơn màu - Amour color please - 50173 Sơn màu - Amour color please - 50173
 Sơn màu - Anime zing color - 50179 Sơn màu - Anime zing color - 50179
 Sơn màu - B-Girl Style - 50221 Sơn màu - B-Girl Style - 50221