Chăm sóc móng Felina

 Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997 Bột màu nhúng Gelish - Clear as Day - 1610997
 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015
 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010
 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012
 Combo Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB022 Combo Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB022
 Dầu dưỡng biểu bì - 1140000 Dầu dưỡng biểu bì - 1140000
 Dầu dưỡng biểu bì Felina Dầu dưỡng biểu bì Felina
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019
 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01250 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01250
 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01251 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01251
 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016
 Dung dịch tháo gel - 01248 Dung dịch tháo gel - 01248
 Kem làm mềm da Felina Kem làm mềm da Felina