Gelish - Vàng

 Sơn gel - All that glitter is gold - 1110947  Sơn gel - All that glitter is gold - 1110947
Hết hàng
 Sơn gel - BRONZED - 1110837  Sơn gel - BRONZED - 1110837
 Sơn gel - GIVE ME GOLD - 1110075  Sơn gel - GIVE ME GOLD - 1110075
 Sơn gel - GLOW LIKE A STAR - 1110351  Sơn gel - GLOW LIKE A STAR - 1110351
 Sơn gel - GOLDEN TREASURE - 1110836  Sơn gel - GOLDEN TREASURE - 1110836
 Sơn gel - NO WAY ROSE - 1110073  Sơn gel - NO WAY ROSE - 1110073
 Sơn gel - SLEEDING IN STYLE - 1110923  Sơn gel - SLEEDING IN STYLE - 1110923