Nail Xinh

 Sơn Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB020 Sơn Bóng Gương 3 trong 1 Felina - CB020
 Sơn Bóng Không Lem Felina - CB006 Sơn Bóng Không Lem Felina - CB006
 Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007 Sơn Bóng Siêu Nhanh Khô - CB007
 Sơn dưỡng cứng móng Felina - CD003 Sơn dưỡng cứng móng Felina - CD003
 Sơn dưỡng nền móng Felina - CD001 Sơn dưỡng nền móng Felina - CD001
 Sơn dưỡng phẳng móng Felina - CD101 Sơn dưỡng phẳng móng Felina - CD101
 Sơn gel - All that glitter is gold - 1110947 Sơn gel - All that glitter is gold - 1110947
 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024 Sơn màu - CANDY COATED CORAL - 50024
 Sơn màu - Hollywood's Sweetheart - 3110336 Sơn màu - Hollywood's Sweetheart - 3110336
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DD001 Sơn móng tay Felina Deluxe - DD001
 Sơn móng tay Felina Deluxe - DN556 Sơn móng tay Felina Deluxe - DN556
 Sơn móng tay Felina Màu Hoa Phong Lữ - CN190 Sơn móng tay Felina Màu Hoa Phong Lữ - CN190