Phụ liệu

 Nước làm sạch móng Felina Nước làm sạch móng Felina
 Dầu dưỡng biểu bì Felina Dầu dưỡng biểu bì Felina
 Nước pha sơn - 51020 Nước pha sơn - 51020
 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016 Dung dịch lau sơn dưỡng móng - 51016
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51019
 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018 Dầu dưỡng móng & biểu bì - 51018
 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012 Chai xịt làm sơn khô nhanh - 51012
 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010 Chai xịt làm sạch bề mặt móng - 51010
 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015 Chai nhỏ giọt làm khô sơn nhanh - 51015
 Dung dịch tháo gel - 01248 Dung dịch tháo gel - 01248
 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01251 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01251
 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01250 Dung dịch làm sạch bề mặt móng - 01250
 Dầu dưỡng biểu bì - 1140000 Dầu dưỡng biểu bì - 1140000
 Kem làm mềm da Felina Kem làm mềm da Felina