Prohesion Gelish

 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100
 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01111 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01111
 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01113 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01113
 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01114 Bột đắp móng màu trắng tinh - 01114
 Bột đắp móng màu trắng trong - 01116 Bột đắp móng màu trắng trong - 01116
 Cuộn giấy form để đắp móng - 1310401 Cuộn giấy form để đắp móng - 1310401
 Dung dịch đắp bột - 01107 Dung dịch đắp bột - 01107
 Keo dán móng giả - 01183 Keo dán móng giả - 01183
 Móng giả màu trắng đục - 01185 Móng giả màu trắng đục - 01185
 Móng giả màu trắng tự nhiên - 01186 Móng giả màu trắng tự nhiên - 01186
 Móng giả màu trong - 01184 Móng giả màu trong - 01184