Sản phẩm tẩy lông Cléo

 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g
 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g
 Kem tẩy lông Cleo da thường 25g  Kem tẩy lông Cleo da thường 25g
 Kem tẩy lông Cleo da thường 50g  Kem tẩy lông Cleo da thường 50g
 Lotion tẩy lông cho mọi loại da 90ml  Lotion tẩy lông cho mọi loại da 90ml