Sản phẩm tẩy lông Cléo - Da nhạy cảm

 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 25g
 Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g  Kem tẩy lông Cleo da nhạy cảm 50g