Vẽ móng

 Bột vẽ Felina Màu Xanh Lá Đậm - S5B17 Bột vẽ Felina Màu Xanh Lá Đậm - S5B17
 Bột vẽ Felina Màu Xanh Dương - S5B01 Bột vẽ Felina Màu Xanh Dương - S5B01
 Bột vẽ Felina Màu Vàng - S4B04 Bột vẽ Felina Màu Vàng - S4B04
 Bột vẽ Felina Màu Vàng Cam - S2B02 Bột vẽ Felina Màu Vàng Cam - S2B02
 Bột vẽ Felina Màu Trắng - S0B01 Bột vẽ Felina Màu Trắng - S0B01
 Bột vẽ Felina Màu Tím - S7B02 Bột vẽ Felina Màu Tím - S7B02
 Bột vẽ Felina Màu Nâu - S8B03 Bột vẽ Felina Màu Nâu - S8B03
 Bột vẽ Felina Màu Hồng Sen - S1B06 Bột vẽ Felina Màu Hồng Sen - S1B06
 Bột vẽ Felina Màu Hồng Sẫm - S1B05 Bột vẽ Felina Màu Hồng Sẫm - S1B05
 Bột vẽ Felina Màu Đỏ - S3B03 Bột vẽ Felina Màu Đỏ - S3B03
 Bột vẽ Felina Màu Đen - S9B01 Bột vẽ Felina Màu Đen - S9B01
 Bột vẽ Felina Màu Cam - S2B06 Bột vẽ Felina Màu Cam - S2B06
 Bột vẽ Felina Màu Xanh Nhớt - S5B15 Bột vẽ Felina Màu Xanh Nhớt - S5B15
 Sơn vẽ Felina Màu Đen - SV902 Sơn vẽ Felina Màu Đen - SV902
 Sơn vẽ Felina Màu Vàng - SV407 Sơn vẽ Felina Màu Vàng - SV407
 Sơn vẽ Felina Xanh Lá Non - SV523 Sơn vẽ Felina Xanh Lá Non - SV523
 Sơn vẽ Felina Màu Cam - SV206 Sơn vẽ Felina Màu Cam - SV206
 Sơn vẽ Felina Màu Xanh Dương Đậm - SV517 Sơn vẽ Felina Màu Xanh Dương Đậm - SV517