Sơn gel - Màu bán chạy

 Sơn Gel Felina Màu Ghi Đá - GS998 Sơn Gel Felina Màu Ghi Đá - GS998
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Đậm - GS989 Sơn Gel Felina Màu Nâu Đậm - GS989
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rosy - GS881 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rosy - GS881
 Sơn Gel Felina Màu Tím Khói - GS855 Sơn Gel Felina Màu Tím Khói - GS855
 Sơn Gel Felina Màu Cafe Latte - GS831 Sơn Gel Felina Màu Cafe Latte - GS831
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rượu Bailey - GS814 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rượu Bailey - GS814
 Sơn Gel Felina Màu Beige - GS803 Sơn Gel Felina Màu Beige - GS803
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Cappuchino - GS801 Sơn Gel Felina Màu Nâu Cappuchino - GS801
 Sơn Gel Felina Màu Hồng Ruốc - GS782 Sơn Gel Felina Màu Hồng Ruốc - GS782
 Sơn Gel Felina Màu Tím Nho Mỹ - GS691 Sơn Gel Felina Màu Tím Nho Mỹ - GS691
 Sơn Gel Felina Màu Hồng Cánh Sen - GS638 Sơn Gel Felina Màu Hồng Cánh Sen - GS638
 Sơn Gel Felina Màu Tím Tử Đằng - GS607 Sơn Gel Felina Màu Tím Tử Đằng - GS607
 Sơn Gel Felina Màu Xanh Đậu Biếc - GS525 Sơn Gel Felina Màu Xanh Đậu Biếc - GS525
 Sơn Gel Felina Màu Xanh Lơ - GS522 Sơn Gel Felina Màu Xanh Lơ - GS522
 Sơn Gel Felina Màu Xanh Mòng Két - GS510 Sơn Gel Felina Màu Xanh Mòng Két - GS510
 Sơn Gel Felina Màu Vàng Cỏ Úa - GS483 Sơn Gel Felina Màu Vàng Cỏ Úa - GS483
 Sơn Gel Felina Màu Cam Đào - GS139 Sơn Gel Felina Màu Cam Đào - GS139
 Sơn Gel Felina Màu Hồng Thạch Anh - GS137 Sơn Gel Felina Màu Hồng Thạch Anh - GS137
 Sơn Gel Felina Màu Hồng Phấn - GS100 Sơn Gel Felina Màu Hồng Phấn - GS100
 Sơn Gel Felina Màu Da Tối - GS055 Sơn Gel Felina Màu Da Tối - GS055