Sơn thường - Trắng

 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS003 Sơn móng tay Felina Deluxe - DS003
 Sơn màu - Tan my hide-pale nude - 50187 Sơn màu - Tan my hide-pale nude - 50187
 Sơn màu - Prime-rose and proper - 50203 Sơn màu - Prime-rose and proper - 50203
 Sơn màu - ENCHANTED PATINA - 3110253 Sơn màu - ENCHANTED PATINA - 3110253
 Sơn màu - LIQUID BLING - 3110292 Sơn màu - LIQUID BLING - 3110292
 Sơn màu - Heaven sent - 50001 Sơn màu - Heaven sent - 50001
Hết hàng
 Sơn màu - Fame game - 50069 Sơn màu - Fame game - 50069
 Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334 Sơn màu - Diamonds Are My BFF - 3110334
 Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067 Sơn màu - CHAIN REACTION - 50067
 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Tỏi - CN013 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Tỏi - CN013
 Sơn móng tay Felina Màu Trắng Sữa - CS003 Sơn móng tay Felina Màu Trắng Sữa - CS003