Gelish Polygel - Dung dịch phục hồi cọ - 1713009

Gelish Polygel - Dung dịch phục hồi cọ - 1713009

SKU: 00110
132,000₫

PolyGel

120ml

Dung dịch phục hồi cọ, duy trì hình dáng và chất lượng sợi cọ, đảm bảo hiệu quả thao tác.

Sản phẩm liên quan

 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100  Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100
 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101  Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101
 Bộ sưu tập mùa thu 2019 Gelish - 1130024  Bộ sưu tập mùa thu 2019 Gelish - 1130024
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110  Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110
 Gelish Polygel - Dung dịch phục hồi cọ - 1713009
BACK TO TOP