Giấy bọc để tháo sơn gel - 01920

Giấy bọc để tháo sơn gel - 01920

SKU: 00162
567,000₫

Dụng cụ

Giấy bọc để tháo sơn gel. 100 tờ/hộp.

Sản phẩm liên quan

 Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100  Bộ sản phẩm Prohesion chuyên nghiệp - 01100
 Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101  Bộ sản phẩm Prohesion dùng thử - 01101
 Bộ sưu tập mùa thu 2019 Gelish - 1130024  Bộ sưu tập mùa thu 2019 Gelish - 1130024
 Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110  Bột đắp móng màu hồng nhạt - 01110
 Giấy bọc để tháo sơn gel - 01920
BACK TO TOP