Felina - Màu

 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Xám - CS606 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Xám - CS606
 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Rêu - CS551 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Rêu - CS551
 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Ô Liu - CS503 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Ô Liu - CS503
 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Lơ - CS522 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Lơ - CS522
 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Bơ - CS505 Sơn móng tay Felina Màu Xanh Bơ - CS505
 Sơn móng tay Felina Màu Xám Tro - CS925 Sơn móng tay Felina Màu Xám Tro - CS925
 Sơn móng tay Felina Màu Xám Đen- CS950 Sơn móng tay Felina Màu Xám Đen- CS950
 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Trứng - CS815 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Trứng - CS815
 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Tỏi - CN013 Sơn móng tay Felina Màu Vỏ Tỏi - CN013
 Sơn móng tay Felina Màu Vàng Cỏ Úa - CS483 Sơn móng tay Felina Màu Vàng Cỏ Úa - CS483
 Sơn móng tay Felina Màu Trắng Sữa - CS003 Sơn móng tay Felina Màu Trắng Sữa - CS003
 Sơn móng tay Felina Màu Tím Nho Mỹ - CS691 Sơn móng tay Felina Màu Tím Nho Mỹ - CS691
 Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Đỏ - CN332 Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Đỏ - CN332
 Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Bạc - CN910 Sơn móng tay Felina Màu Nhũ Bạc - CN910