Hard Gel Gelish

 Hard gel màu hồng che phủ - 01397  Hard gel màu hồng che phủ - 01397
 Hard gel màu hồng che phủ - 01567  Hard gel màu hồng che phủ - 01567
 Hard gel màu hồng đậm - 01388  Hard gel màu hồng đậm - 01388
 Hard gel màu hồng đậm - 01562  Hard gel màu hồng đậm - 01562
 Hard gel màu hồng nhạt - 01561  Hard gel màu hồng nhạt - 01561
 Hard gel màu trắng tinh - 01389  Hard gel màu trắng tinh - 01389
 Hard gel màu trắng tinh - 01563  Hard gel màu trắng tinh - 01563
 Hard gel màu trong - 01571  Hard gel màu trong - 01571
 Hard gel sơn đầu móng - 01396  Hard gel sơn đầu móng - 01396