Sơn gel - Nâu

 Sơn Gel Felina Màu Nâu Đậm - GS989 Sơn Gel Felina Màu Nâu Đậm - GS989
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rosy - GS881 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rosy - GS881
 Sơn Gel Felina Màu Tím Khói - GS855 Sơn Gel Felina Màu Tím Khói - GS855
 Sơn Gel Felina Màu Cafe Latte - GS831 Sơn Gel Felina Màu Cafe Latte - GS831
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rượu Bailey - GS814 Sơn Gel Felina Màu Nâu Rượu Bailey - GS814
 Sơn Gel Felina Màu Beige - GS803 Sơn Gel Felina Màu Beige - GS803
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Cappuchino - GS801 Sơn Gel Felina Màu Nâu Cappuchino - GS801
 Sơn Gel Felina Màu Đất Nung - GS808 Sơn Gel Felina Màu Đất Nung - GS808
 Sơn Gel Felina Màu Bơ Đậu Phộng - GS778 Sơn Gel Felina Màu Bơ Đậu Phộng - GS778
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Sô Cô La - GS885 Sơn Gel Felina Màu Nâu Sô Cô La - GS885
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Hạt Dẻ - GS884 Sơn Gel Felina Màu Nâu Hạt Dẻ - GS884
 Sơn Gel Felina Màu Nâu Sẫm - GS880 Sơn Gel Felina Màu Nâu Sẫm - GS880
 Sơn gel - WHOSE CIDER ARE YOU - 1110943 Sơn gel - WHOSE CIDER ARE YOU - 1110943
 Sơn gel - WANT TO CUDDLE - 1110921 Sơn gel - WANT TO CUDDLE - 1110921
 Sơn gel - TAUPE MODEL - 1110878 Sơn gel - TAUPE MODEL - 1110878
 Sơn gel - SWEET CHOCOLATE - 1110826 Sơn gel - SWEET CHOCOLATE - 1110826
 Sơn gel - Shooting star - 1110375 Sơn gel - Shooting star - 1110375
 Sơn gel - Pums or cowboy boots - 1110183 Sơn gel - Pums or cowboy boots - 1110183